Menu

MEDIA SERVICES СТАВА ПРЕДПОЧИТАН ПАРТНЬОР НА БХРА

Управителният съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) прие и посочи като свой предпочитан партньор МЕДИА СЪРВИСИЗ при договаряне на права за излъчване на телевизионни програми от името и в полза на своите членове.
На свое заседание от юли 2018 г. Управителният съвет на БХРА единодушно реши да възложи на компанията воденето на преговори, договарянето на цени и уреждането на права за излъчване на телевизионни програми в хотели, ресторанти и кафетерии, собственост или неати под наем от дружества, членове на БХРА.
Асоциацията изпрати специално съгласувано писмо, което да послужи пред собствениците или държателите на права за излъчване на ТВ програми на територията на Република България, във водените от МЕДИА СЪРВИСИЗ преговори за включване на техните ТВ програми в обекти, собственост или наети под наем от дружества, членове на БХРА.